International
Contact

Order spare parts

Order spare parts

Billing address
Delivery address The delivery address is the same as the billing address.
Basic information regarding the radiators

Accessories to be orderedOBS! Vid beställning av Powerbox eller Controlbox till Yali D/P/R/C radiatorer som är tillverkade innan 2020-02 så måste båda delarna beställas/bytas (uppdatering av temperaturregleringen).
st
st
par
st
st

Empty.
Basic information regarding towel warmer

Accessories to be ordered

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

Empty.

 

Fields marked with (*) are obligatory